+421 31 780 1911
Bratislavská 48, 924 01 Galanta

Projekty EÚ

Spoločnosť MIVASOFT spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.


Názov projektu Moderné a inovatívne vzdelávanie zabezpečujúce vysokú mieru zamestnanosti
Kód žiadosti o NFP NFP302010D752
Kód výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1.-01
Operačný program 312000 – Ľudské zdroje
Orientačný časový rámec Júl 2017 – December 2019


Projekt PDF Moderné a inovatívne vzdelávanie zabezpečujúce vysokú mieru zamestnanosti


ZARIADENIE VYBAVENIE PROJEKTU

Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01 - Výzva na predkladanie ponúk
02 - Príloha 1
03 - Príloha 2 Kúpna zmluva
04 - Príloha 3 Čestné vyhlásenie uchádzača
05 - Oznámenie o vysledku verejného obstarávania
Dátum zverejnenia 28.11.2018
Aktualizácia 18.12.2018


METODIK

Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01 - Výzva na predkladanie ponúk
02 - Príloha 1
03 - Príloha 2 Zmluva o poskytnutí služby
04 - Príloha 3 Čestné vyhlásenie uchádzača
05 - Oznámenie o vysledku verejného obstarávania
Dátum zverejnenia 28.11.2018
Aktualizácia 18.12.2018


PROGRAMÁTOR IPCL

Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01 - Výzva na predkladanie ponúk
02 - Príloha 1
03 - Príloha 2 Zmluva o poskytnutí služby
04 - Príloha 3 Čestné vyhlásenie uchádzača
05 - Oznámenie o vysledku verejného obstarávania
Dátum zverejnenia 28.11.2018
Aktualizácia 18.12.2018

Kontaktujte nás

Mivasoft s.r.o.
Pobočka Galanta
Bratislavská 48
924 01 Galanta

Telefón: +421 31 780 1913
Email: mivasoft@mivasoft.sk

Obchodné údaje

IČO: 36289906
DIČ: 2022159667
IČ DPH: SK2022159667

Čísla účtov (IBAN):
SK83 0200 0000 0044 7409 0958
SK33 1100 0000 0029 4107 5994