+421 31 780 1911
Bratislavská 48, 924 01 Galanta

Služby - Inštalácie

Inštalácie produktov sú dôležitým prvkom správneho fungovania všetkých nami ponúkaných produktov. Či už sa jedná o interaktívnu, multimediálnu alebo odbornú učebňu, jazykové laboratórium alebo školiacu a prezentačnú miestnosť. Inštalácie môžu byť realizované podľa Vašich požiadaviek, prípadne prispôsobené Vašim možnostiam.

Ponúkame vám tieto služby

 • vonkajšie a vnútorné kamerové systémy
 • elektronické zabezpečovacie systémy
 • celoškolské rozvody počítačových sietí
 • pokrytie školských priestorov signálom WIFI
 • školský rozhlas
 • školské zvonenie klasické alebo melodické
 • servis a rozširovanie existujúcich systémov
 • systémy prenosného ozvučenia vnútorných a vonkajších priestorov
 • komplexné vybavenie školských spoločenských miestností
 • slaboprúdové rozvody
 • silnoprúdové rozvody s revíznou správou
 • posudzovanie stavu existujúcich inštalácií
 • vybavenie učební špeciálnym nábytkom (digestor, drez, špeciálne pracovné dosky)

Aktuálny cenník inštalačných prác a služieb poskytujeme na požiadanie, neváhajte nás KONTAKTOVAŤ.


Kontaktujte nás

Mivasoft s.r.o.
Pobočka Galanta
Bratislavská 48
924 01 Galanta

Telefón: +421 31 780 1911
Email: mivasoft@mivasoft.sk

Obchodné údaje

IČO: 36289906
DIČ: 2022159667
IČ DPH: SK2022159667

Číslo účtu/kód: 4003377741/7500
IBAN: SK9775000000004003377741
SWIFT: CEKOSKBX