Bratislavská 48, 924 01 Galanta

Jazykové laboratórium Domino

Jazykové laboratórium Domino

Domino

Jednoduchá jazyková učebňa, určená pre intenzívnu výuku jazykov.

Ovládacia jednotka učiteľa s možnosťou pripojenia až 4 externých audio zdrojov (audio CD,PC,MP3,prehrávač,...) ponúka prehľadné a intuitívne ovládanie všetkých funkcií.


Preddefinované aktivity ako párovanie alebo skupinová konverzácia sú výborným nástrojom pre precvičovanie verbálnych skúseností žiaka-konverzácie, čítanie cvičení a pod. Učiteľ má k dispozícií diskrétny odposluch alebo intercom, ktorí kedykoľvek môže vstúpiť do prebiehajúcej konverzácie.

Pracovisko učiteľa

Pracovisko učiteľa tvorí ovládacia jednotka učiteľa pevne umiestnená a pracovnom stole. Ovládacia jednotka je vybavená centrálnou elektronikou, ku ktorej je možné pripojiť dva externé zdroje programu. Ďalej sa k ovládacej jednotke pripájajú slúchadlá s mikrofónom a dve reproduktorové zostavy umožňujúce hlasitú reprodukciu. Ovládacia jednotka je napájaná pomocou exterého napájača – je súčasťou dodávky.

Pracovisko žiaka

Pracovisko žiaka tvorí žiacka jednotka upevnená na pracovnej doske stolu alebo zapustená do nej. Konštrukčne je žiacka jednotka riešená pre jedného alebo dvoch žiakov. Umožňuje pripojenie slúchadiel s mikrofónom pre každého žiaka. Niektoré typy jednotiek sú vybavené prípojnými miestami pre pripojenie dvoch externých zdrojov (magnetofón, PC, digitálny rekordér, atď.) pre individuálnu prácu žiaka.

Funkčné možnosti učiteľa

 • Súbežná práca s dvoma programami v skupinách „A“, „B“ a individuálne skupiny žiakov
 • Rozdelenie všetkých žiakov do pevných konverzačných dvojíc (párovanie)
 • Možnosť pripojenia štyroch základných zdrojov programu (mikrofón učiteľa, dva externé zdroje programu, vstup „IN“ a vybraný žiak)
 • Možnosť pripojenia dvoch externých zariadení pre záznam výuky (výstupy OUT)
 • Rozdelenie žiakov do skupín a priradenie zdrojov programu je názorne signalizované farebnými led diódami.
 • Diskrétny odposluch ľubovoľného žiaka alebo konverzujúceho páru
 • Automatický diskrétny postupný odposluch všetkých pripojených alebo vybraných žiakov.
 • Konverzácia s ľubovoľným žiakom alebo konverzujúcim párom. Po dobu konverzácie je distribúcia programu k vybranému študentovi prerušená.
 • Prednostné pripojenie mikrofónu učiteľa ku všetkým žiakom v triede. Po dobu tohto pripojenia sa preruší distribúcia programu. Po jeho ukončení sa obnoví programové rozdelenie triedy
 • Nastavenie hlasitosti do slúchadiel učiteľa a pre hlasitú reprodukciu
 • Uloženie do pamäti až 24 variant rozdelenia žiakov do skupín a pridelenie zdrojov programov a možnosti ich opakovanému vyvolaniu.

Funkčné možnosti žiaka

Podľa typu použitej jednotky (maximálne možnosti).
 • Práca s učebnými programami vysielanými učiteľom s možnosťou nezávislej regulácie hlasitosti učiteľského a žiackeho kanálu.
 • Nácvik výslovnosti pomocou auto-odposluchu
 • Konverzácia v pároch
 • Možnosť individuálnej práce s programom z externého zdroja pripojeného k žiackej jednotke (magnetofón, PC, digitálny rekordér, atď.)
 • Napájacie napätie 100 – 240V /50 – 60Hz
 • Maximálny príkon 50w
 • Počet pripojených žiakov max 24
 • Počet nezávislých pracovných skupín 2 + individuálna práca
 • Fixné párovanie (1+2,3+4,...,23+24)
 • Frekvenčná charakteristika 40 – 20 000Hz +/- 2dB
 • Odstup rušivých napätí 60dB/A
 • Počet externých zdrojov 2
 • Vstupná citlivosť externých zdrojov 100mV – 1V / 10 kOhm
 • Výstupní výkon konc. zosiľovača 2 x 10 W / 10% / 4Ohm
 • Počet výstupov 2
 • Slúchadlová súprava mikrofón 16mV/ pa / 1 kOhm slúchadlá 2 x 300Ohm
 • Rozmer ovládacej jednotky 290 x 200 x 86 mm
Neobsahuje produktový list.

Napíšte nám


Odoslaním formulára súhlasíte s uložením a používaním poskytnutých osobných informácií iba na účely spätného kontaktu.
Uložené dáta nebudú zdieľané ani odosielané tretím stranám.


Kontaktujte nás

Mivasoft s.r.o.
Prevádzka Galanta
Bratislavská 48
924 01 Galanta

Telefón: +421 31 780 1913
Email: mivasoft@mivasoft.sk

Obchodné údaje

IČO: 36289906
DIČ: 2022159667
IČ DPH: SK2022159667

Čísla účtov (IBAN):
SK83 0200 0000 0044 7409 0958
SK33 1100 0000 0029 4107 5994