Bratislavská 48, 924 01 Galanta

Riešenia - Firmy a spoločnosti

Firmy a spoločnosti

Zabezpečovacia signalizácia (EZS)

Sytém pre zabezpečenie majetku a osôb, v priemyselných objektoch ako aj v rodinných domoch.

EZS je komplex technických prostriedkov ktoré včasnou signalizáciou zamedzujú alebo v značnom rozsahu eliminujú vznik materiálových, majetkových a iných škôd. Systém EZS môže byť inštalovaný ako samostatná aplikácia alebo ako súčasť ďaľších systémov v rámci integrácie napr. kamerových, prístupových systémov.Požiarna signalizácia (EPS)

Systémy požiarnej signalizácie predstavujú významnú časť v subore moderných sofistikovaných technológiách. Zaisťujú včasnú detekciu a lokalizáciu požiaru.

Naša spoločnosť sa zameriava predovšetkým na realizáciu aplikácii integrujúcich EPS k ostatným bezpečnostným technológiám ako sú elektronické bezpečnostné systémy, systémy kontroly vstupu, systémy otvárania a zatvárania dverí a požiarnych uzáverov, systémy odpojenia elektrických a technologických zariadení a pod.


Priemyselná televízia (CCTV)

Najprogresívnejšie rozvíjajúca sa oblasť v oblasti slaboprúdových, bezpečnostných technológií.
Bezpečnostné ip kamery umožňujú diaľkovú kontrolu objektov, sledovanie technologických procesov, monitorovanie dopravnej situácie, verejného poriadku.


Komunikačné systémy

Poskytujeme komunikačné riešenia postavené na báze univerzálnych zariadení pre e-komunikáciu, ktoré v rámci jedného zariadenia zabezpečujú prostredie pre hlasovú, dátovú a internetovú komunikáciu.


Dátové siete

Základom je návrh riešenia topológie, výber vhodného systému, výber aktívnych prvkov, rozvádzačov pri rešpektovaní požiadaviek zákazníka.
Dátové siete realizujeme prostredníctvom metalických a optických rozvodov štruktúrovanej kabeláže ako aj bezdrôtových prepojení.


Identifikačné systémy

Úlohou prístupových systémov je overenie identity osoby alebo napr. k identifikácii motorového vozidla. K tomuto účelu slúžia napr. čipové karty, magnetické prúžky, a pod.

Nadstavbové systémy následne vymedzujú napr. osobám ich oprávnenia za účelom zprehladnenia pohybu vlastného aj externého personálu.


Systémy videoprojekcie a ozvučenia

Zabezpečujeme inštaláciu videoprojekcie, ozvučenia v konferenčných miestnostiach a v spoločenských priestoroch.

Napíšte nám


Odoslaním formulára súhlasíte s uložením a používaním poskytnutých osobných informácií iba na účely spätného kontaktu.
Uložené dáta nebudú zdieľané ani odosielané tretím stranám.


Kontaktujte nás

Mivasoft s.r.o.
Prevádzka Galanta
Bratislavská 48
924 01 Galanta

Telefón: +421 31 780 1913
Email: mivasoft@mivasoft.sk

Obchodné údaje

IČO: 36289906
DIČ: 2022159667
IČ DPH: SK2022159667

Čísla účtov (IBAN):
SK83 0200 0000 0044 7409 0958
SK33 1100 0000 0029 4107 5994