Bratislavská 48, 924 01 Galanta

Služby - Projektová činnosť

Ponúkame Vám kompletné riešenia podľa Vašich požiadaviek a možností. Špecialisti našej spoločnosti poskytnú každému zákazníkovi riešenie, ktoré naplní Vaše potreby – od štandardných ponúk až po individuálne návrhy riešení.

Projekčné riešenia od našej firmy sú navrhnuté tak, aby uvoľnili stratený čas, premrhaný priestor a neefektívne spôsoby, ktorými pracujeme.

Naše komplexné riešenia sa uplatnia vo firmách, organizáciách, školách, hoteloch alebo v maloobchode. Cieľom komplexnej realizácie je dosiahnuť aby sa dodávané zariadenia skĺbili do jedného fungujúceho celku. Pri tvorbe komplexných riešení postupujeme vždy spôsobom, ktorý garantuje odovzdanie projektu včas, v zodpovedajúcej kvalite s minimálnymi nákladmi.

Do komplexnej realizácie zaraďujeme:

 • Analýza potreby zákazníka
 • Technický návrh a špecifikácia
 • Cenová kalkulácia
 • Realizácia riešenia
 • Konfigurácia a skúšobné testovanie

Disponujeme skúsenosťami a vedomosťami z oblasti aplikácií informačných a komunikačných technológií pri zariaďovaní a inštalácii:

 • analógových i digitálnych jazykových učební
 • počítačových resp. multimediálnych učební
 • laboratórií fyziky, chémie, biológie

Konkrétnymi ponukami vieme technicky a cenovo vyšpecifikovať plánované zariadenie školy pri rozširovaní resp. obnove vybavenia:

 • interaktívnymi tabuľami a s nimi súvisiacimi systémami, vyučovacím softvérom
 • projekčnou a snímacou technikou (napr. dataprojektory, plátna, vizualizéry)
 • výpočtovou technikou (notebooky, PC stanice, dátové siete a el. rozvody)
 • obslužnou technikou (multifunkčné zariadenia, tlačiarne, audio a video zariadenia)

Kontaktujte nás, sme pripravení prijať Vašu požiadavku, prípadne Vám ponúknuť vlastný rámcový návrh riešenia.
Rovnako Vám vieme poradiť pri kontaktovaní agentúr zaoberajúcich sa poradenstvom v oblasti korektného administratívneho spracovania projektov.

Napíšte nám


Odoslaním formulára súhlasíte s uložením a používaním poskytnutých osobných informácií iba na účely spätného kontaktu.
Uložené dáta nebudú zdieľané ani odosielané tretím stranám.


Kontaktujte nás

Mivasoft s.r.o.
Prevádzka Galanta
Bratislavská 48
924 01 Galanta

Telefón: +421 31 780 1913
Email: mivasoft@mivasoft.sk

Obchodné údaje

IČO: 36289906
DIČ: 2022159667
IČ DPH: SK2022159667

Čísla účtov (IBAN):
SK83 0200 0000 0044 7409 0958
SK33 1100 0000 0029 4107 5994